ติดต่อเราได้ที่

ร่มไท เฮ้าส์ อยู่เลขที่ 22/7 ถ.ชำนาญสถิตย์
ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ROM TAI HOUSE ROOM SERVICE
22/7 Chumnansatit rd. maung maehongson 58000
www.maehongson-romtai.com
E:mail romtai_mhs@hotmail.com
TEL. 0-5361-2437 , 099-245-2586

Pin It on Pinterest